Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ruokahistoriaa kautta aikain 5 op

Kurssilla perehdytään länsimaiseen ruokakulttuuriin esihistoriasta nykypäiviin: millaisia käytäntöjä, tapoja, uskomuksia, mielikuvia ja asenteita ruokaan on eri aikoina eri kulttuureissa liittynyt. Kurssilla tutustutaan mm. yksittäisten ravintoaineiden historiaan, muuttuviin makumuoteihin, muinaisiin ruoanvalmistustekniikoihin, eri säätyjen ja yhteiskuntaluokkien ruokavalioihin, ruoan ammattilaisten rooleihin eri aikoina, varhaisiin resepteihin ja keittokirjoihin, ruoan ja uskonnon suhteeseen, ruokaan liittyneisiin terveyskäsityksiin, ruoan esteettisiin ulottuvuuksiin ja symboliikkaan.

Opetusmuoto

Verkkokurssi Moodlessa

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu aine- ja syventäviin opintoihin sekä osaksi jatko-opintoja.

Kurssin suunnitteluryhmä

Hannele Klemettilä, Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto HKT-laitos

Aikataulu:

Kurssi alkaa 3.10. ja kestää 9 viikkoa.

Ilmoittautuminen:

2022-08-15 12:00:00 - 2022-09-12 23:59:00

Opettaja(t):

FT Hannele Klemettilä

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille seuraavien laitosten opiskelijoilla:

 • Turun yliopisto, etnologia
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, historia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 6
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Åbo Akademi, historiska institutionen

Takaisin