Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Arkistot – aineistoista tutkimukseen 5 op

Kirjallisten arkistoaineistojen käyttöä kirjallisuuden, kulttuurihistorian, perinteen tutkimuksen sekä laajemmin tekstien tutkimuksessa tarkastelevalla kurssilla opiskelija saa kattavan yleiskuvan Suomen perinnearkistoista ja kulttuurihistoriallisista arkistoista ja perehtyy tämän jälkeen arkistoaineistojen käyttömahdollisuuksiin opinnäytetöissä ja tutkimuksessa. Samalla kurssi perehdyttää opiskelijaa työelämätaitoihin. Kurssilla käsitellään sitä, mitä arkistoaineistojen käyttö merkitsee tutkimukselle ja miten niiden valinta vaikuttaa tutkimukseen. Lisäksi perehdytään arkistotutkimuksen kannalta keskeisiin käsitteisiin ja lähteisiin, käydään omavalintaisessa arkistossa ja tehdään harjoitustöitä, jotka avaavat myös arkistossa tehtävän työn sisältöä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Valtakunnallinen kurssi on suunnattu kaikille arkistoaineistoista kiinnostuneille yliopisto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston opiskelijoille (aineopinnot ja syventävät opinnot).

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin ovat tehneet arkistoalan asiantuntijat. Sen opettaja ja koordinoija on FM, etnologian tohtorikoulutettava Eija Schwartz.

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto HKT-laitos, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Turun yliopiston avoin yliopisto, Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Aikataulu:

Kurssi alkaa 19.9. 2022

Ilmoittautuminen:

2022-08-15 12:00:00 - 2022-09-12 23:59:00

Opettaja(t):

Kurssilla opettavat arkistoalan asiantuntijat. Kurssikoordinaattorina FM, etnologian tohtorikoulutettava Eija Schwartz.

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille seuraavien laitosten opiskelijoilla:

 • Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (TY, ÅA)
 • Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
 • Helsingin yliopisto, yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
 • Itä-Suomen yliopisto, kulttuurintutkimus
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus
 • Tampereen yliopisto, kirjallisuustiede
 • Turun yliopisto folkloristiikka
 • Turun yliopisto, (avoin yliopisto-opetus)
  Paikkoja: 5
 • Turun yliopisto, etnologia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, mediatutkimus
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, museologia
 • Turun yliopisto, poliittinen historia
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, taidehistoria
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
 • Åbo Akademi, historiska institutionen
 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria

Huomautuksia:

Kurssille otetaan 26 opiskelijaa. Opiskelupaikat jaetaan opintojen vaiheen ja motivaation perusteella siten, että kurssille on mahdollista päästä kaikilta Agricola-verkoston jäsenlaitoksilta. Kurssi opetus toteutetaan syyslukukaudella 2022 yhteistyössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa.


Takaisin