Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Matkakirjallisuus kulttuurihistorian lähteenä 5 op

Kurssilla perehdytään matkakirjallisuuteen kulttuurihistoriallisen tutkimuksen lähteenä ja tutkimuskohteena. Matkakirjallisuutta lähestytään erityisesti tilallisuuden ja materiaalisen kulttuurin näkökulmista. Kurssitehtävät muodostuvat kurssilla jaettujen aineistojen pohjalta suoritettavista lyhyemmistä kirjallisista opintotehtävistä ja parista yhteisestä keskustelutehtävästä. Lisäksi kunkin opiskelijan tulee itse etsiä ennen kurssin alkua matkakertomus, jota analysoi kurssin päätteeksi kirjoitettavassa esseemuotoisessa harjoitustyössä (max. 4 sivua). Kurssi kestää kuusi viikkoa.
Kurssin runko:
• Matkakirjallisuus lähteenä ja tutkimuskohteena
• Tilat ja paikat matkakirjallisuudessa
• Liikkumisen tavat ja teknologiat
• Matkakirjallisuuden materiaalista kulttuuria
• Harjoitustyö

Kurssin tavoite: Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää matkakirjallisuutta kulttuurihistoriallisen tutkimuksen lähteenä ja tutkimuskohteena. Kurssi lisää ymmärrystä tilan kokemiseen liittyvistä fyysisistä, sosiaalisista, aistimellisista ja aineellisista ulottuvuuksista. Opiskelija saa työkaluja tilan ja aineellisen kulttuurin analysointiin kirjallisissa lähteissä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Teija Försti

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Aikataulu:

Kurssi alkaa 10.10.2022 ja kestää kuusi viikkoa.

Ilmoittautuminen:

2022-08-15 12:00:00 - 2022-09-12 23:59:00

Opettaja(t):

FT Teija Försti

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus seuraavien laitosten opiskelijoilla:

 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, (avoin yliopisto-opetus)
  Paikkoja: 5
 • Turun yliopisto, etnologia
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Åbo Akademi, historiska institutionen
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria

Takaisin