Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kirjahistorian tutkimuksen perusteet 5 op

Mitä kertovat mummolan vintiltä löytyvät vanhat opukset? Mistä kirjoja ostettiin ennen verkkokirjakaupan perustamista? Millaista oli tenttiin luku neljäsataa vuotta sitten?

Kirjahistorian perusteita tarkastelevalla luentosarjalla tutustutaan erilaisiin kirjahistoriaan liittyviin teemoihin, kuten
• lukemiseen
• kirjakauppaan
• kirjojen levitykseen
• sensuuriin
• kirjan painamiseen
• kirjan vaikutushistoriaan

Luennot antavat hyvän yleiskuvan siitä, mistä kirjahistoriassa on kysymys ja millä eri tavoin kirjaa voidaan tutkia niin esineenä, historiantutkimuksen kentässä kuin kommunikaation välineenäkin. Kurssilla käsitellään myös kirjahistorian kannalta keskeisiä peruskäsitteitä ja -lähteitä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, jonka pääasialliset aineistot ovat luettavissa verkossa. Kaikille kurssilaisille yhteinen kurssin alkuosa muodostuu moodle-alustan kautta saatavissa olevien johdantotekstien lukemisesta, lyhyiden kirjoitustehtävien suorittamisesta sekä osallistumisesta verkkokeskusteluihin. Näistä muodostuu yhteensä 2 opintopistettä. Ne kurssilaiset, jotka haluavat suorittaa kurssin viiden opintopisteen laajuisena, tekevät myös yhden lisätehtävän, joka syventävää kurssilla opittua tietoa. Kurssin suorittamisesta opiskelija saa siis 2–5 opintopistettä.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Dos. Tuija Laine, kirkkohistorian oppiaine, kirjahistoria, Helsingin yliopisto

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Aikataulu:

Kurssi alkaa 24.1.2022- ja päättyy 13.3. 2022

Ilmoittautuminen:

2021-12-07 12:00:00 - 2022-01-17 23:59:00

Opettaja(t):

Dos. Tuija Laine, Helsingin yliopisto

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Kurssi on seuraavien laitosten opetusohjelmassa:

  • Helsingin yliopisto, tietokirjallisuuden tutkimus
  • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
    (Vain pääaineopiskelijoille)
  • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
    (Vain pääaineopiskelijoille)
  • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,

Huomautuksia:

Kurssi käynnistyy mikäli sille hyväksytään vähintään 5 opiskelijaa


Takaisin