Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Talvisota

Talvisodan alusta ja päättymisestä on kulunut yli 80 vuotta. Verkkokurssilla käsitellään monipuolisesti Suomen talvisodan 1939–1940 historiaa. Kurssin tarkoitus on antaa perustiedot muun muassa sodan synnystä, tietyistä talvisodan taisteluista ja keskeisistä lähteistä. Kurssilla myös pohditaan talvisodalle annettuja merkityksiä eri aikoina, sekä tarkastellaan sotaa uuden sotahistorian näkökulmasta.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FM Riku Kauhanen, Turun yliopisto

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus


Takaisin