Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Talvisota 5 op

Talvisodan alusta ja päättymisestä on kulunut yli 80 vuotta. Verkkokurssilla käsitellään monipuolisesti Suomen talvisodan 1939–1940 historiaa. Kurssin tarkoitus on antaa perustiedot muun muassa sodan synnystä, tietyistä talvisodan taisteluista ja keskeisistä lähteistä. Kurssilla myös pohditaan talvisodalle annettuja merkityksiä eri aikoina, sekä tarkastellaan sotaa uuden sotahistorian näkökulmasta.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FM Riku Kauhanen, Turun yliopisto

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Aikataulu:

AKurssi alkaa maanantaina 7.2.2022 ja päättyy perjantai na29.4.2022

Ilmoittautuminen:

2021-12-07 12:00:00 - 2022-01-17 23:59:00

Opettaja(t):

Riku Kauhanen

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opinto-oikeus kurssille on seuraavien oppiaineiden opiskelijoilla

 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, poliittinen historia
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)

Huomautuksia:

Kurssi käynnistyy mikäli sille hyväksytään 12 opiskelijaa.


Takaisin