Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Keskiajan symboliikkaa 5 op

Kurssilla harjoitellaan symbolien ja merkkien analysointia keskiajan (n. 500?n. 1550) kuva- ja tekstilähteiden avulla. Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää ja tulkita symboleja, symbolista ajattelua ja viestintää myös muina aikakausina eri kulttuureissa. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijoiden tutkivan oppimisen taitojen ja asiantuntijuuden kehittymistä. Kurssi on suunnattu opiskelijoille, joilla on soveltuvat pohjatiedot ja -taidot.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, johon kuuluu kirjallisia ja keskustelutehtäviä sekä vieraskielisiä opetusmateriaaleja.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu aine- ja syventäviin opintoihin sekä osaksi jatko-opintoja.

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti Hannele Klemettilä

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto

Aikataulu:

Ilmoitetaan myöhemmin

Ilmoittautuminen:

2021-08-12 12:00:00 - 2021-09-20 23:59:00

Opettaja(t):

FT Hannele Klemettilä

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Kurssi on seuraavien oppiaineiden tarjonnassa

 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
 • Turun yliopisto, taidehistoria
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Taideyliopisto Sibeliusakatemia
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)

Takaisin