Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Modernien sotien materiaalinen kulttuuriperintö 5 op

Modernin ajan sotien (1600-luvulta nykyaikaan) jättämä materiaalinen kulttuuri ja sen tutkimus sekä esittely on uusi aihe arkeologiassa, historiassa ja muissa kulttuureja tutkivissa tieteissä. Monet kohteista poikkeavat suuresti muista historiallisista kohteista joten niiden ymmärtäminen ja lisätietojen hankkiminen kohteista edellyttää erityistä osaamista. Kurssin tarkoitus on antaa opiskelijalle ymmärtämystä erilaisista militaarihistoriallisista kohteista, niiden tutkimuksen keinoista ja mahdollisuuksista. Kurssi soveltuu hyvin arkeologian, historian ja museologian opiskelijoille.
Kurssi alkaa verkossa tehtävällä tiedonhakuharjoituksella jonka jälkeen käsitellään erilaisia materiaalisia jäännöksiä kuten taistelukenttiä, sotilasleirejä, ihmisjäänteitä, sotaan liittyvää esineistöä ja linnoituksia. Lisäksi kurssilla on myös tehtävä sodan esittämistavoista museoissa ja vapaasti valittavasta aiheesta suoritettava lopputehtävä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, johon kuuluu yksi harjoitustehtävä verkkomateriaaleista, essee- ja keskustelutehtäviä sekä näiden yhdistelmiä. Kurssin viimeisenä tehtävänä opiskelija kirjoittaa esseen valitsemastaan sotaan liittyvästä materiaalisesta muistosta. Aihe on vapaavalintainen, mutta tehtävän yhteydessä on tarjolla valmiita aihe-ehdotuksia lähdeaineistoineen. Esseiden yhteydessä pyritään tarjoamaan useita vaihtoehtoja aiheille ja valmiille aineistolle.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FM Riku Kauhanen

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto

Aikataulu:

Kurssi alkaa 1.2.2021

Ilmoittautuminen:

2020-12-07 12:00:00 - 2021-01-11 23:55:00

Opettaja(t):

FM Riku Kauhanen

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Tarkista kurssin korvaavuus oman laitoksesi/oppiaineesi vaatimuksista.
TY arkeologian korvaavuus:
ARKE3029-3030 Temaattiset opinnot – Valinnaiset moduuliopinnot 1-2
ARKE3021 Valinnaiset arkeologian teoria- ja menetelmäopinnot
Opiskeluoikeus kurssille on seuraavien kurssin opetusohjelmaansa keväällä 2021 ottaneiden laitosten ja oppiaineiden opiskelijoilla:

 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, historia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 5
 • Turun yliopisto, arkeologia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, museologia
 • Turun yliopisto, poliittinen historia
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)

Takaisin