Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ruokahistoriaa kautta aikain 5 op

Kurssilla perehdytään länsimaiseen ruokakulttuuriin esihistoriasta nykypäiviin: millaisia käytäntöjä, tapoja, uskomuksia, mielikuvia ja asenteita ruokaan on eri aikoina eri kulttuureissa liittynyt. Kurssilla tutustutaan mm. yksittäisten ravintoaineiden historiaan, muuttuviin makumuoteihin, muinaisiin ruoanvalmistustekniikoihin, eri säätyjen ja yhteiskuntaluokkien ruokavalioihin, ruoan ammattilaisten rooleihin eri aikoina, varhaisiin resepteihin ja keittokirjoihin, ruoan ja uskonnon suhteeseen, ruokaan liittyneisiin terveyskäsityksiin, ruoan esteettisiin ulottuvuuksiin ja symboliikkaan.

Opetusmuoto

Verkkokurssi Moodlessa

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu aine- ja syventäviin opintoihin sekä osaksi jatko-opintoja.

Kurssin suunnitteluryhmä

Hannele Klemettilä, Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto HKT-laitos

Aikataulu:

Kurssi alkaa 5.10.2020

Ilmoittautuminen:

2020-08-12 00:00:00 - 2020-09-24 10:00:00

Opettaja(t):

Dosentti Hannele Klemettilä

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille on niiden laitosten ja oppiaineiden opiskelijoilla, jotka ovat ottaneet kurssin opetusohjelmaansa syksyllä 2020:

 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, yleinen historia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)

Huomautuksia:

Kurssi toteutuu jos sille hyväksytään 10 opiskelijaa.


Takaisin