Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kulkutautien historiaa 5 op

Vuoden 2020 alussa maailmanlaajuisesti levinnyt koronaepidemia on vaikuttanut jo tässä vaiheessa monella tavoin ihmisten ja yhteisöjen elämään. Parhaillaan monilla foorumeilla pohditaan epidemian seuraamuksia niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä ja yritetään löytää erilaisia keinoja tilanteesta selviämiseen ja yhteiskuntien toipumiseen.

Historiallisesti tarkasteltuna tilanne ei ole ainutlaatuinen, sillä kulkutaudit ovat levinneet aiemminkin rajoja ja yhteiskuntajärjestelmiä kunnioittamatta. Vaikka erilaisten epidemioiden välillä voidaankin nähdä yhteneväisyyksiä, jokaisella epidemialla on kuitenkin ollut oma kontekstinsa, syynsä ja seuraamuksensa.

Tällä kurssilla paneudutaan eri aikojen kulkutauteihin niiden syihin ja seuraamuksiin sekä taudeista toipumiseen ja yhteiskuntien selviytymiseen. Tarkastelussa ovat esi-historialliset tartuntataudit, musta surma ja muut rutot, spitaali, tuberkuloosi, kolera, isorokko sekä aiemmat merkittävät influenssaepidemiat.

Kurssin tavoitteena on kehittää laaja-alaista ymmärrystä kulkutautien historiaan sekä pohdiskelevaa ja tutkivaa oppimista. Kurssiin liittyy tutustumista annettuihin aineistoihin, niiden pohjalta toteutettavia tehtäviä sekä itsenäisesti laadittava lopputyö.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, joka suoritetaan tehtäväkohtaisesti annetussa aikataulussa.

Kurssin kohderyhmä

Kurssille voivat osallistua historian, arkeologian ja kulttuurien tutkimuksen opiskelijat sekä muut tematiikasta kiinnostuneet opiskelijat.

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti Liisa Seppänen, FT Veli-Pekka Toropainen, FM, tohtorikoulutettava Ulla Moi-lanen ja FM, tohtorikoulutettava Sofia Paasikivi.. LKT, Kansanterveyden historian dosentti Heikki S. Vuorinen.

Opetuksen tuottaja

Humanistinen valtakunnallinen verkko-opetus, Turun yliopisto

Aikataulu:

Kurssi alkaa 26.10 2020 ja päättyy 13.12. 2020

Ilmoittautuminen:

2020-08-12 12:00:00 - 2020-09-24 10:00:00

Opettaja(t):

Dosentti Liisa Seppänen, FT Veli-Pekka Toropainen, FM, tohtorikoulutettava Ulla Moi-lanen ja FM, tohtorikoulutettava Sofia Paasikivi.

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille on niiden laitosten ja oppiaineiden opiskelijoilla, jotka ovat ottaneet kurssin opetusohjelmaansa syksyllä 2020:

 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, historia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 10
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, poliittinen historia
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, yleinen historia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Åbo Akademi, historiska institutionen

Takaisin