Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Venäjän demokraattinen kehitys 1953-2000: "suojasäästä" oligarkismiin 5 op

Kurssilla perehdytään Venäjän historian 1900-luvun loppupuoliskoon Nikita Hruštšovin kaudesta alkaen jolloin "suojasääksi" kutsuttu aikakausi tuli Stalinin totalitarismin tilalle, ja aloitti uuden demokraattisemman jakson Venäjän historiassa.
Stalinin terrorin uhrien rehabilitointi ja hänen henkilökulttinsa tuhoaminen olivat uuden aikakauden merkittävimpiä tapahtumia. Toisen maailmansodan jälkeen maailma oli jakautunut kahteen poliittiseen järjestelmään ja "kylmän sodan" aika alkoi. Itäblokin luominen perustui kommunistiseen ideologiaan ja maailmanlaajuiseen luokkataisteluun. Ideologiaa ei saanut kritisoida, vaan itäblokin maiden piti uskoa kommunismin paremmuuteen ja sen voittoon lähitulevaisuudessa. Kuitenkin sosialistista järjestelmää kritisoitiin, ja kritiikin seurauksena oli myös Unkarin kansannousu, joka tukahdutettiin verisesti.

Kurssi aikana tarkastellaan myös muutoksia Neuvostoliiton valtarakenteissa, sisä- ja ulkopoliittisen kurssin vaihteluja. Neuvostoliittolaisella älymystöllä oli liberalisaation ja yhteiskunnallisen kritiikin kannalta keskeinen rooli. Se vaati sananvapautta ja poliittista liberalismia. Pysähtyneisyyden aika toi uudet muodot ja uudet tekijät. Kurssilla perehdytää ”dissidenteihin” ja "samizdatiin".

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen dominointi yhteiskunnassa toimi suunnitelmatalouden oloissa. Valtion propaganda oli tehokas keino auktoritarismin ylläpitämiseksi Neuvostoliitossa ja itäblokissa. Kuitenkin suunnitelmatalouden ja kommunististen liikkeiden aktiivinen tukeminen ympäri maailmaa, Tsernobylin onnettomuus ja suuret hankkeet kuluttivat paljon resursseja. Elintaso sosialistisissa maissa jäi jälkeen ja tyytymättömyys kasvoi. Kurssilla seurataan myös poliittista kamppailua, joka johti Neuvostoliiton romahdukseen ja IVY:n syntyyn. Kurssilla perehdytään uuden Venäjän demokraattisiin uudistuksiin sekä tarkastellaan Venäjän presidenttien toimia valtionpäämiehinä.

Opetusmuoto

Kurssia suoritetaan verkossa Moodle-alustalla

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on tasoltaan syventäviä opintoja

Kurssin suunnitteluryhmä

FT, Andrei Kalinitchev

Opetuksen tuottaja

Aleksanteri-instituutin VIExpert-asiantuntijaopinnot, Humanistinen valtakunnallinen verkko-opetus

Aikataulu:

Kurssin alkua joudutaan opiskelijavalintojen jonkin verran siirtämään. Kurssi alkaa 28.9. klo 18.00. Kurssille valitut opiskelijat saavat ohjeet kurssin suorittamiseksi sähköpostilla ennen kurssin alkua.

Ilmoittautuminen:

2020-08-13 12:00:00 - 2020-09-23 10:00:00

Opettaja(t):

FT Andrei Kalinitchev

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille on niiden laitosten ja oppiaineiden opiskelijoilla, jotka ovat ottaneet kurssin opetusohjelmaansa syksyllä 2020:

 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, poliittinen historia
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,
 • VIExpert-maisterikoulu
 • Åbo Akademi, historiska institutionen

Huomautuksia:

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin koordinoiman VIExpert Venäjän ja Itäisen Euroopan asiantuntijaohjelman kanssa.
Kurssin alkua joudutaan opiskelijavalintojen jonkin verran siirtämään. Kurssi alkaa 28.9. klo 18.00. Kurssille valitut opiskelijat saavat ohjeet kurssin suorittamiseksi sähköpostilla ennen kurssin alkua.


Takaisin