Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet 5 op

Kurssilla perehdytään kulttuurisen musiikkitieteen peruskäsitteisiin, musiikkitieteeseen osana taiteen- ja kulttuurintutkimusta sekä musiikkitieteen lähtökohtiin, perusdebaatteihin, kysymyksenasetteluihin ja lähestymistapoihin.

Kurssi koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisenä on videoessee kulttuurisesta musiikkitieteestä, toinen koskee termistöä, kolmas koostuu esimerkkiväittelyistä, ja neljännessä valitset kaksi spesifimpää musiikin tutkimuksen aihiota, joista teet myös lopputehtäväsi.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, joka suoritetaan etenemällä omaan tahtiin. Suoritukseen kuuluu lyhyempiä kirjallisia töitä sekä kolmen sivun loppuessee.

Kurssin kohderyhmä

Aineopinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Anna-Elena Pääkkölä, John Richardson, Kari Kallioniemi, Marjaana Virtanen, Tuomas Auvinen, Sanna Qvick, Inka Rantakallio

Opetuksen tuottaja

Musiikkitiede Turun yliopisto

Aikataulu:

Kurssi alkaa 1.10. ja päättyy 30.11. 2920

Ilmoittautuminen:

2020-08-12 12:00:00 - 2020-09-24 10:00:00

Opettaja(t):

FT Anna-Elena Pääkkölä

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille on niiden laitosten ja oppiaineiden opiskelijoilla, jotka ovat ottaneet kurssin opetusohjelmaansa syksyllä 2020:

  • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
  • Turun yliopisto musiikkitiede
  • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
    (Vain pääaineopiskelijoille)
  • Turun yliopisto: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma ,

Takaisin