Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Aistien historiaa 5 op

Kurssilla tarkastellaan aistien ja aistikokemusten historian tutkimusta. Kurssilla perehdytään kurssialueella jaetun aineiston pohjalta aistien tutkimuksen metodologisiin kysymyksiin, aistien hierarkiaan ja aistien välisiin suhteisiin. Kurssilla luetaan lisäksi yksittäisiin aisteihin liittyviä tutkimusartikkeleita.

Kurssin tavoite: Opiskelija ymmärtää aistien historian tutkimuksen käsitteitä ja lähtökohtia sekä osaa soveltaa aistien tutkimuksen näkökulmaa esimerkiksi opinnäytteessä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi. Kurssi on suoritettava kurssiaikataulun mukaisesti. Kurssi kestää seitsemän viikkoa.
Kurssin tehtävämuodot: itsenäisesti suoritettavia kirjallisia opintotehtäviä, pari yhteistä verkkokeskustelutehtävää sekä kurssin päätteeksi yksi laajempi essee, jossa opiskelija pääsee soveltamaan kurssilla oppimaansa.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Teija Försti

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Aikataulu:

Kurssi alkaa 23.3.2020

Ilmoittautuminen:

2019-12-10 12:00:00 - 2020-01-13 12:00:00

Opettaja(t):

FT Teija Försti

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille on niiden laitosten ja oppiaineiden opiskelijoilla, jotka ovat ottaneet kurssin opetusohjelmaansa keväällä 2020:

 • Turun yliopisto, kulttuurihistoria
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Turun yliopisto, Suomen historia

Takaisin