Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Lyriikan teoriaa ja tutkimusotteita 5 op

Kurssilla perehdytään modernin runon keskeisiin rakenteisiin ja tutkimusotteisiin. Tavoitteena on tarjota valmiudet käytännön runoanalyysiin mutta myös orientoida opiskelijaa teoreettisesti. Kurssi keskittyy kolmeen sisältökokonaisuuteen. ”Runo ja puhuja” -kokonaisuuden aiheina ovat runon puhujan, lyyrisen minän ja erilaisten puhetapojen suhteet. ”Runon kuvallisuus” -kokonaisuudessa käsitellään runon puhekuvioita sekä metaforan ja metonymian kysymyksiä. ”Runo ja lukija” paneutuu strukturalistisiin ja jälkistrukturalistisiin lyriikan lukemisen teorioihin.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Kirjallisuuden opiskelijat

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin ohjaajana toimii Maria Forss. Kurssin suunnittelivat Vesa Haapala ja Holger Lillqvist Helsingin yliopistosta. Tekijätiimissä oli mukana myös Minna Maijala.

Opetuksen tuottaja

HY / TY / kotimainen kirjallisuus

Aikataulu:

Kurssi alkaa 30.9. 2019 ja päättyy 15.12.

Ilmoittautuminen:

2019-08-15 12:00:00 - 2019-09-23 23:59:00

Opettaja(t):

Maria Forss

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

  • Jyväskylän yliopisto, kirjallisuus
  • Helsingin yliopisto, kotimainen kirjallisuus
  • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
  • Oulun yliopisto, kirjallisuus
  • Turun yliopisto, kotimainen kirjallisuus
  • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  • Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
  • Taideyliopisto Sibeliusakatemia

Huomautuksia:

Kurssille hyväksytään 25 opiskelijaa


Takaisin