Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Eläinten historiaa 5 op

Ihmiset ja eläimet ovat eläneet maapallolla rinnakkain vuosituhansien ajan. Eläimet ovat tarjonneet ihmisille paitsi ruokaa ja materiaaleja, myös työvoimaa, seuraa ja virkistystä, symboleita ja ajattelun apuvälineitä. Kaikkina aikoina hyvinkin erilaisia suhtautumistapoja on voinut vallita rinnakkain yhden ja saman kulttuurin sisällä. Kurssilla perehdytään sekä yksittäisten eläinten historiaan että uskomuksissa, tavoissa, mielikuvissa ja asenteissa tapahtuneisiin muutoksiin esihistorialliselta ajalta meidän päiviimme.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin sisältö ja opetus: FT Hannele Klemettilä
Kurssin Moodle-alusta: Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto

Aikataulu:

Alkaa 7.10. 2019 ja päättyy 8.12. 2019

Ilmoittautuminen:

2019-08-15 12:00:00 - 2019-09-23 23:59:00

Opettaja(t):

FT , dosentti Hannele Klemettilä-McHale

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus seuraavien oppiaineiden ja laitosten opiskelijoilla:

 • Helsingin yliopisto, Historian maisteriohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 2
 • Helsingin yliopisto, Historian kandiohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Tampereen yliopisto avoin yliopisto historia
  Paikkoja: 3
 • Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, historia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 5
 • Turun yliopisto, Suomen historia
 • Turun yliopisto, yleinen historia
 • Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
 • Taideyliopisto Sibeliusakatemia

Takaisin