Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Näkökulmia uuteen sotahistoriaan 5 op

Viime vuosina sotahistoria on kokenut muodonmuutoksen. Operaatiokeskeinen, joukkojen liikkeistä ja taistelujen lopputuloksista sekä ylimmän sodanjohdon päätöksistä kiinnostunut "perinteinen" sotahistoria on väistynyt taka-alalle. Esiin nousseen "uuden sotahistorian" (new military history) tutkimuksissa ääneen pääsevät sotilaiden lisäksi myös kotirintama sekä erilaiset vähemmistöt, joiden sotakokemus saattaa poiketa merkittävästi kansallisesta narratiivista. Verkkokurssilla tutustutaan uuden sotahistorian eri näkökulmiin sekä käsitellään aihetta monipuolisesti erilaisten lähdeaineistojen ja monimuotoisten tehtävien kautta.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine -ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

VTT Olli Kleemola, VTM Virpi Kivioja, tutkija FM Riku Kauhanen.

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Poliittinen historia, Turun yliopisto

Aikataulu:

7.10.2019–1.12.2019

Ilmoittautuminen:

2019-08-15 12:00:00 - 2019-09-23 23:59:00

Opettaja(t):

FM Riku Kauhanen, VTT Olli Kleemola

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille on seuraavien laitosten ja oppiaineiden opiskelijoilla

 • Helsingin yliopisto, Historian maisteriohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 2
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
 • Turun yliopisto, poliittinen historia
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, Suomen historia
 • Turun yliopisto, yleinen historia

Huomautuksia:

Kurssi käynnistyy mikäli kurssille hyväksytään 16 opiskelijaa.


Takaisin