Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet 5 op

Kurssilla perehdytään kulttuurisen musiikkitieteen peruskäsitteisiin, musiikkitieteeseen osana taiteen- ja kulttuurintutkimusta sekä musiikkitieteen lähtökohtiin, perusdebaatteihin, kysymyksenasetteluihin ja lähestymistapoihin.

Kurssi koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisenä on videoessee kulttuurisesta musiikkitieteestä, toinen koskee termistöä, kolmas koostuu esimerkkiväittelyistä, ja neljännessä valitset kaksi spesifimpää musiikin tutkimuksen aihiota, joista teet myös lopputehtäväsi.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, joka suoritetaan etenemällä omaan tahtiin. Suoritukseen kuuluu lyhyempiä kirjallisia töitä sekä kolmen sivun loppuessee.

Kurssin kohderyhmä

Aineopinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Anna-Elena Pääkkölä, John Richardson, Kari Kallioniemi, Marjaana Virtanen, Tuomas Auvinen, Sanna Qvick, Inka Rantakallio

Opetuksen tuottaja

Musiikkitiede Turun yliopisto

Aikataulu:

Kurssi avautuu 30.9. 2019 ja sulkeutuu 30.11. 2019

Ilmoittautuminen:

2019-08-15 12:00:00 - 2019-09-23 23:59:00

Opettaja(t):

FT Anna-Elena Pääkkölä

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille on seuraavien laitosten ja oppiaineiden opiskelijoilla:

  • Turun yliopisto musiikkitiede
  • Turun yliopisto, kulttuurihistoria
    (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
  • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
  • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  • Taideyliopisto Sibeliusakatemia

Huomautuksia:

Korvaavuus Turun yliopiston musiikkitieteessä: MUSI3003 Musiikintutkimuksen perusteet


Takaisin