Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Aistien historiaa 5 op

Kurssilla tarkastellaan aistien ja aistikokemusten historian tutkimusta. Kurssilla perehdytään kurssialueella jaetun aineiston pohjalta aistien tutkimuksen metodologisiin kysymyksiin, aistien hierarkiaan ja aistien välisiin suhteisiin. Kurssilla luetaan lisäksi yksittäisiin aisteihin liittyviä tutkimusartikkeleita.

Kurssin tavoite: Opiskelija ymmärtää aistien historian tutkimuksen käsitteitä ja lähtökohtia sekä osaa soveltaa aistien tutkimuksen näkökulmaa esimerkiksi opinnäytteessä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi. Kurssi on suoritettava kurssiaikataulun mukaisesti. Kurssi kestää seitsemän viikkoa.
Kurssin tehtävämuodot: itsenäisesti suoritettavia kirjallisia opintotehtäviä, pari yhteistä verkkokeskustelutehtävää sekä kurssin päätteeksi yksi laajempi essee, jossa opiskelija pääsee soveltamaan kurssilla oppimaansa.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Teija Försti

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Aikataulu:

28.10. – 15.12.201

Ilmoittautuminen:

2019-08-15 12:00:00 - 2019-09-23 23:59:00

Opettaja(t):

FT Teija Försti

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opiskeluoikeus kurssille on niiden oppiaineiden ja laitosten opiskelijoilla, jotka ovat ottaneet kurssin opetustarjontaansa.

 • Helsingin yliopisto, Historian maisteriohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 2
 • Helsingin yliopisto, Historian kandiohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Tampereen yliopisto avoin yliopisto historia
  Paikkoja: 3
 • Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, historia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 5
 • Turun yliopisto, kulttuurihistoria
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, Suomen historia
 • Turun yliopisto, yleinen historia
 • Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
 • Lapin yliopisto, kulttuurihistoria
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
 • Taideyliopisto Sibeliusakatemia

Takaisin