Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kirjallisuuspedagogiikka 3-5 op

Kurssilla kehitetään kirjallisuuden opetusvalmiuksia, syvennetään analyysitaitoja sekä perehdytään kirjallisuudentutkimuksen ja suomen kielen ja kirjallisuuden opettamisen väliseen suhteeseen.
Kurssin osa-alueita ovat lyriikan ja proosan opettaminen, draama opetuksessa, kirjallisuus suomi toisena kielenä -opetuksessa sekä äidinkielen ylioppilaskoe. Pääpaino on lukio-opetuksessa.
Kurssi on muodoltaan verkkokurssi, johon kuuluu myös kontaktiopetusta joko lähi- tai etäopetuksena sekä opiskelijoiden keskinäisiä tapaamisia.
Kurssin voi suorittaa 3 tai 5 opintopisteen laajuisena. 3 op:n suoritus koostuu aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun ja kurssitehtävien suorittamisesta, 5 op:n suoritus näiden lisäksi oppimispäiväkirjasta.

Kurssin kontaktiopetuspäivät:

pe 18.1. (iltapäivä, kellonaika tarkentuu, kaikille osallistujille)
ma 21.1. klo 10-12 (vain TY:n opiskelijoille)
ma 28.1. klo 10-12 (vain TY:n opiskelijoille)
ma 18.2. klo 10-12 (kaikille osallistujille)
ma 25.2. klo 10-12 (kaikille osallistujille)
Kurssin max. opiskelijamäärä: 30

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajiksi aikovat.

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Tintti Klapuri, Turun yliopisto, yleinen
kirjallisuustiede

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

Aikataulu:

Kurssi alkaa 14.1.2019

Ilmoittautuminen:

2018-12-03 09:00:00 - 2019-01-12 23:55:00

Opettaja(t):

Elias Heikkonen ja Tintti Klapuri

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

  • Taideyliopisto Sibeliusakatemia
  • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
  • Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
    (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)

Takaisin