Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kirjahistorian tutkimuksen perusteet 5 op

Mitä kertovat mummolan vintiltä löytyvät vanhat opukset? Mistä kirjoja ostettiin ennen Akateemisen kirjakaupan perustamista? Millaista oli tenttiin luku neljäsataa vuotta sitten?

Kirjahistorian perusteita tarkastelevalla luentosarjalla tutustutaan erilaisiin kirjahistoriaan liittyviin teemoihin, kuten
• lukemiseen
• kirjakauppaan
• kirjojen levitykseen
• sensuuriin
• kirjan painamiseen
• kirjan vaikutushistoriaan

Luennot antavat hyvän yleiskuvan siitä, mistä kirjahistoriassa on kysymys ja millä eri tavoin kirjaa voidaan tutkia niin esineenä, historiantutkimuksen kentässä kuin kommunikaation välineenäkin. Kurssilla käsitellään myös kirjahistorian kannalta keskeisiä peruskäsitteitä ja -lähteitä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, jonka pääasialliset aineistot ovat luettavissa verkossa. Kaikille kurssilaisille yhteinen kurssin alkuosa muodostuu moodle-alustalla olevien johdantotekstien lukemisesta, lyhyiden kirjoitustehtävien suorittamisesta sekä osallistumisesta verkkokeskusteluihin. Näistä muodostuu yhteensä 2 opintopistettä. Ne kurssilaiset, jotka haluavat suorittaa kurssin viiden opintopisteen laajuisena, tekevät myös kaksi kirjahistorian lähteisiin pohjautuvaa lisätehtävää, jotka syventävät kurssilla opittua tietoa. Kurssin suorittamisesta opiskelija saa siis 2–5 opintopistettä.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Prof. Tuija Laine, kirkkohistorian oppiaine, kirjahistoria, Helsingin yliopisto

Opetuksen tuottaja

Kirkkohistoria, Helsingin yliopisto, Historian valtakunnallinen verkko-opetus

Kurssin esittelysivu

http://blogs.helsinki.fi/tvhlaine/

Aikataulu:

Kurssin aikataulu 11.3.-5.5.2019

Ilmoittautuminen:

2018-12-03 09:00:00 - 2019-01-12 23:55:00

Opettaja(t):

FT Tuija Laine, kirkkohistoria, Helsingin yliopisto

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

 • Turun yliopisto, yleinen historia
 • Taideyliopisto Sibeliusakatemia
 • Helsingin yliopisto, historian oppiaineryhmä (FHKT-laitos)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kulttuurihistoria
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
 • Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
 • Turun yliopisto, Suomen historia

Takaisin