Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Tiedon haku ja hallinta – Tietoverkot historiantutkimuksen apuna 2 op

Kurssilla tutustutaan Internet-tiedonhaun erityispiirteisiin historiantutkimuksen näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan myös tiedeyhteisön sähköisiä kommunikointitapoja, sähköisten lähteiden problematiikkaa, sekä digitalisoitumista historiantutkimuksen kannalta. Kurssi suoritetaan erilaisilla tiedonhakutehtävillä sekä verkkolähde analyysillä. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään ennen kurssin alkua osallistumisohjeet sähköpostilla.

Kurssin laajuus 2 OP

Opetusmuoto

Verkkokurssi, jossa koko opetus tapahtuu verkon välityksellä. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiinsa verkossa, mutta kurssin tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä.

Kurssin osanottajamäärää ei ole rajattu, joten kaikki kurssille ilmoittautuneet Turun yliopiston historian laitoksen opiskelijat hyväksytään kurssille, eikä suosituimmuusnumeroa tarvitse tämän kurssin yhteydessä ilmoittaa.

Kurssin kohderyhmä

Kurssin kohderyhmä: historian- ja lähitieteiden opiskelijat.

Kurssin suunnitteluryhmä

Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus, Turun ylipiston historian laitos, Turun yliopiston avoin yliopisto

Aikataulu:

Kurssin aikataulu: kurssi alkaa 13.3.2019 klo 12.00 ja päättyy 6.5.2018. Huomaa poikkeava ilmoittautumisaika!

Ilmoittautuminen:

2018-12-03 09:00:00 - 2019-03-12 23:55:00

Opettaja(t):

Tapio Onnela

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Opinto-oikeus kurssille vain Turun yliopiston opiskelijoille

 • Turun yliopisto, Suomen historia
 • Turun yliopisto, yleinen historia
 • Turun yliopisto, poliittinen historia
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Taideyliopisto Sibeliusakatemia
 • Helsingin yliopisto, Historian kandiohjelma
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kulttuurihistoria
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
 • Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede

Takaisin