Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Keskiajan symboliikkaa 5 op

Kurssilla harjoitellaan symbolien ja merkkien analysointia keskiajan (n. 500?n. 1550) kuva- ja tekstilähteiden avulla. Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia ymmärtää ja tulkita symboleja, symbolista ajattelua ja viestintää myös muina aikakausina eri kulttuureissa. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijoiden tutkivan oppimisen taitojen ja asiantuntijuuden kehittymistä. Kurssi on suunnattu opiskelijoille, joilla on soveltuvat pohjatiedot ja -taidot.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, johon kuuluu kirjallisia ja keskustelutehtäviä sekä vieraskielisiä opetusmateriaaleja.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu aine- ja syventäviin opintoihin sekä osaksi jatko-opintoja.

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti Hannele Klemettilä

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto

Aikataulu:

Kurssi alkaa 1.10.

Ilmoittautuminen:

2018-08-16 12:00:00 - 2018-09-21 23:57:00

Opettaja(t):

Dosentti Hannele Klemettilä

Opiskeluoikeus ja korvaavuudet:

Kurssille voivat osallistua opiskelijat joiden laitokset tai oppiaineet ovat ottaneet kurssin opetusohjelmaansa. Opiskelijavalinnat tehdään ilmoittautumisten perusteella ja opiskelijoille ilmoitetaan onko heidät hyväksytty kurssille.

 • Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, historia
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille) Paikkoja: 8
 • Turun yliopisto, kulttuurihistoria
  (Ensisijaisesti pääaineopiskelijoille)
 • Tampereen yliopisto avoin yliopisto historia
 • Taideyliopisto Sibeliusakatemia
 • Turun yliopisto, yleinen historia
 • Turun yliopisto, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
 • Oulun yliopisto, historiatieteet (historia, aate- ja oppihistoria)
  (Vain pääaineopiskelijoille)
 • Turun yliopisto, yleinen kirjallisuustiede
 • Helsingin yliopisto, historian oppiaineryhmä (FHKT-laitos)
  (Vain pääaineopiskelijoille)

Takaisin