Syyslukukausi 2022

Syyslukukauden 2022 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 15.8. 2022 klo 12.00 ja päättyy 12.9.2022. Syyslukukauden kurssitarjonta täydentyy vähitellen kevään ja kesän 2022 aikana kun selviää mitä kursseja opetusohjelmaan on valittu. Tällä hetkellä opetustarjonnassa ovat seuraavat kurssit:


Arkistot – aineistoista tutkimukseen 5 op

Identities in European History 5 op

Kirjahistorian tutkimuksen perusteet 5 op

Kulkutautien historiaa 5 op

Matkakirjallisuus kulttuurihistorian lähteenä 5 op

Näkökulmia uuteen sotahistoriaan 5 op

Ruokahistoriaa kautta aikain 5 op

Venäjän demokraattinen kehitys suurten muutosten aikana: Aleksanteri II - bolševikkien valtaantulo 5 op