Syyslukukausi 2020

Syyslukukauden 2020 verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa 12.8. 2020 ja päättyy 23.9.2020. Syyslukukauden kurssitarjonta täydentyy vähitellen kevään ja kesän 2020 aikana kun selviää mitä kursseja opetusohjelmaan on valittu. Tällä hetkellä opetustarjonnassa ovat seuraavat kurssit:


Aistien historiaa 5 op

Identities in European History 5 op

Kulkutautien historiaa 5 op

Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet 5 op

Music Videos: Ontology, Analysis and Outreach 5 op

Ruokahistoriaa kautta aikain 5 op

Tiedon haku ja hallinta – Tietoverkot historiantutkimuksen apuna 2 op

Venäjän demokraattinen kehitys 1953-2000: "suojasäästä" oligarkismiin 5 op