Organisaatio

Humanistinen valtakunnallinen verkko-opetus on osa Agricola Suomen humanistiverkko -portaalin toimintaa. Portaalin yhteistyösopimuksen ovat vuonna 2022 allekirjoittaneet

Helsingin yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Turun yliopisto humanistinen tiedekunta

Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos

Oulun yliopisto, Oulun yliopisto historiatieteet

Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, poliittinen historia

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Turun yliopiston historian kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos vastaa hankkeen koordinoinnista ja taloushallinnosta.


Johtokunta


Jokaisella sopimusosapuolella on edustaja Agricola-portaalin johtokunnassa.


Ulkomaiset partneriyliopistot, joiden kanssa on järjestetty yhteistä opetusta

Italia: University of Bologna, University of Pisa

Espanja: University of Alcalá

Saksa: University of Siegen, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Universitaet Hannover, Universität Duisburg-Essen

Irlanti: University College Cork

Ruotsi: University of Uppsala, University of Gothenburg

Tanska: University of Southern Denmark, Odense

Norja: University of Bergen

Islanti: University of Iceland


Johtokunnan puheenjohtaja:

Professori Hannu Salmi, Turun yliopisto, historian kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitosKoordinaattori:

Yliopisto-opettaja Tapio Onnela, Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yhteystiedot sähköpostiosoitteineen