Organisaatio

Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen sopimusosapuolia ovat Turun, Helsingin, Oulun, Tampereen, Jyväskylän, sekä Joensuun yliopistojen historian laitokset, Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos Historia vid Åbo Akademi (ja niiden seuraajat)

Historian verkko-opetusyhteistyötä johtaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hankkeen johtaja Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Kukin sopimusosapuoli valitsee edustajan ja varaedustajan johtoryhmään, jolla on hankkeessa ylin päätäntävalta. Johtoryhmä vastaa osahankkeiden toimeenpanosta vuosittaisen budjetin rajoissa. Turun yliopiston historian laitos vastaa hankkeen koordinoinnista ja taloushallinnosta.Johtoryhmä


Helsingin yliopisto, yhteiskuntahistorian laitos: Johanna Valenius

Joensuun yliopisto, historian laitos: Harri Siiskonen, Marko Junkkarinen

Jyväskylän yliopisto, historian laitos: Jari Ojala

Lapin yliopisto, kulttuurihistoria: Tiina Harjumaa, Maija Mäkikalli

Oulun yliopisto, historian laitos: Markku Mäkivuoti

Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos: Pertti Haapala, Jouni Keskinen

Turun yliopisto, historian laitos: Leila Koivunen, Suvianna Seppälä

Turun yliopisto, poliittisen historian laitos: Tiina Lintunen

Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma: Anna Sivula

Åbo Akademi, Historieämnet vid Åbo Akademi: Anna Sundelin, asundeli@abo.fiOpetusyhteistyössä mukana olevat organisaatiot


Baltic Sea Region Studies

Helsingin yliopisto: Digitaalisten ihmistieteiden sivuainekokonaisuus


Helsingin yliopisto: Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos

 • Kotimainen kirjallisuus (ruots.)

Helsingin yliopisto: politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, yhteiskuntahistorian osasto

 • Poliittinen historia
 • Talous- ja sosiaalihistoria

Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos, historian oppiaineryhmä

 • Suomen historia, yleinen historia

Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos

Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

 • Kirjallisuus

Lapin yliopisto

 • Kulttuurihistoria

Maanpuolustuskorkeakoulu

Oulun yliopisto

 • historiatieteet

Oulun yliopisto

 • kirjallisuus

Taideyliopisto

 • Kuvataideakatemia
 • Sibelius-Akatemia
 • Teatterikorkeakoulu

Tampereen yliopisto

 • Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Historia.

Tampereen yliopisto

 • Avoin yliopisto, historia

Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

 • Arkeologia
 • Kulttuurihistoria
 • Kulttuurihistoria (avoin yliopisto-opetus)
 • Suomen historia
 • Yleinen historia
 • Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma
 • Kansatiede
 • Museologia
 • Yleinen kirjallisuus

Turun yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos

 • poliittinen historia

Åbo Akademi

 • Historieämnet vid Åbo AkademiUlkomaiset partneriyliopistot, joiden kanssa on järjestetty yhteistä opetusta

Italia: University of Bologna, University of Pisa

Espanja: University of Alcalá

Saksa: University of Siegen, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Universitaet Hannover, Universität Duisburg-Essen

Irlanti: University College Cork

Ruotsi: University of Uppsala, University of Gothenburg

Tanska: University of Southern Denmark, Odense

Norja: University of Bergen

Islanti: University of IcelandJohtoryhmän puheenjohtaja:

Professori Hannu Salmi, Turun yliopisto, historian laitosKoordinaattori:

Yliopisto-opettaja Tapio Onnela, Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Yhteystiedot sähköpostiosoitteineen