Organisaatio

Historian valtakunnallisen verkko-opetuksen sopimusosapuolia ovat Turun, Helsingin, Oulun, Tampereen, Jyväskylän, sekä Joensuun yliopistojen historian laitokset, Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos Historia vid Åbo Akademi (ja niiden seuraajat)

Historian verkko-opetusyhteistyötä johtaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hankkeen johtaja Turun yliopiston kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Kukin sopimusosapuoli valitsee edustajan ja varaedustajan johtoryhmään, jolla on hankkeessa ylin päätäntävalta. Johtoryhmä vastaa osahankkeiden toimeenpanosta vuosittaisen budjetin rajoissa. Turun yliopiston historian laitos vastaa hankkeen koordinoinnista ja taloushallinnosta.

Johtoryhmä

Helsingin yliopisto, historian laitos: Henrik Meinander, Ilkka Teerijoki

Helsingin yliopisto, yhteiskuntahistorian laitos: Johanna Valenius

Joensuun yliopisto, historian laitos: Harri Siiskonen, Marko Junkkarinen

Jyväskylän yliopisto, historian laitos: Jari Ojala

Lapin yliopisto, menetelmätieteiden laitos: Marja Tuominen, Maija Mäkikalli

Oulun yliopisto, historian laitos: Markku Mäkivuoti

Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos: Pertti Haapala, Jouni Keskinen

Turun yliopisto, historian laitos: Leila Koivunen, Suvianna Seppälä

Turun yliopisto, poliittisen historian laitos: Tiina Lintunen

Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma: Anna Sivula

Åbo Akademi, Historieämnet vid Åbo Akademi: Anna Sundelin, asundeli@abo.fi

Ulkomaiset partneriyliopistot, joiden kanssa on järjestetty yhteistä opetusta

Italia: University of Bologna, University of Pisa

Espanja: University of Alcalá

Saksa: University of Siegen, Pädagogische Hochschule Karlsruhe, Universitaet Hannover, Universität Duisburg-Essen

Irlanti: University College Cork

Ruotsi: University of Uppsala, University of Gothenburg

Tanska: University of Southern Denmark, Odense

Norja: University of Bergen

Islanti: University of Iceland

Johtoryhmän puheenjohtaja:

Hannu Salmi, Turun yliopisto, historian laitos

Koordinaattori:

Projektipäällikkö Tapio Onnela, Turun yliopisto, historian laitos

Yhteystiedot sähköpostiosoitteineen