Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turun Yliopisto

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Kaivokatu 12

FIN-20014 TURUN YLIOPISTO

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Tapio Onnela; tapio.onnela@utu.fi

3. Rekisterin nimi

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus -sivuston tietovarasto

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri toimii Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen sivuston tietovarastona käsittäen tiedot kursseista, niiden opettajista, ilmoittautuneista opiskelijoista sekä palvelua käyttävistä oppilaitoksista yhteyshenkilöineen.

5. Rekisterin tietosisältö

Opetushenkilöstö: nimi*, sähköpostiosoite (kirjautuminen)*, sähköpostiosoite (yhteydenotto)*

Oppilaitosten yhteyshenkilöt: nimi*, sähköpostiosoite (kirjautuminen)*, sähköpostiosoite (yhteydenotto)*, laitokset, joiden ylläpitäjä*

Ilmoittautuneet opiskelijat: opiskelijanumero*, etunimi*, sukunimi*, sähköpostiosoite (kirjautuminen)*, sähköpostiosoite (yhteydenotto)*, yliopisto*, pääaine, korvaavuus, suosituimmuusjärjestys, perustelut

(* = pakollinen tieto)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Oppilaitosten yhteyshenkilöt ja kurssien opettajat lisää järjestelmään järjestelmän pääkäyttäjä. Ilmoittautunuiden opiskelijoiden tiedot tulevat järjestelmään opiskelijan kirjautuessa (HAKA) järjestelmään halutessaan ilmoittautua jollekin palvelussa tarjolla olevalle verkko-kurssille.

7. Tietojen luovutus ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus -rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Tiedot ovat ainoastaan Turun yliopiston Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus -palvelun ylläpitohenkilökunnan saatavissa ja niiden käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Käyttäjätunnukseen liitetään vain käyttäjän kannalta tarpeelliset oikeudet rekisteritietoihin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Tietojen tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Korjauspyyntö tai pyyntö tietojen poistamisesta tulee toimittaa niin ikään rekisterin yhteyshenkilölle.

10. Tietojen aikaväli ja päivitystiheys

Tietoja on kerätty vuodesta 2005.

11. Julkiset ja salassa pidettävät tiedot

Järjestelmän sisältämät oppilaitosten yhteyshenkilöitä ja kurssien opettajia koskevat nimi- ja yhteystiedot ovat julkisia. Kaikki opiskelijoita koskevat tiedot sen sijaan ovat nähtävillä ainoastaan palveluun pääsyoikeuden omaaville ylläpitäjille ja kurssien opettajille.