Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Rotu ja etnisyys -kirjallisuudessa

Kurssi keskittyy rodun, etnisyyden ja identiteetin teemoihin ja kysymyksiin kaunokirjallisuudessa, postkoloniaaliseen kirjallisuudentutkimukseen sekä kriittiseen roduntutkimukseen. Kurssin aikana kurssilaiset lukevat kurssialueen johdantotekstit ja oheiskirjallisuutta, osallistuvat verkkokeskusteluihin, kirjoittavat yhden kirjallisen oppimistehtävän sekä kurssin lopuksi loppuesseen.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Lotta Kähkönen

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto yleinen kirjallisuustiede


Takaisin