Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Historia, kulttuuriperintö ja kulttuurimatkailu

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kulttuurimatkoihin, niiden historiaan, nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen. Kurssin aikana kartoitetaan olemassa olevien kulttuurimatkojen tarjontaa sekä perehdytään historian ja kulttuuriperinnön mahdollisuuksiin ja merkitykseen matkailun ja elinkeinoelämän sektorilla. Lisäksi opitaan ymmärtämään myös niitä haasteita ja ongelmia, joita matkailu voi aiheuttaa kulttuuriperintökohteille ja paikalliselle kulttuurille.

Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä, tutustumista annettuihin aineistoihin sekä kaksi laajempaa pienryhmätehtävää, joista jälkimmäisen aikana opiskelijat suunnittelevat oman, toteuttamiskelpoisen kulttuurimatkan. Suunniteltuja matkoja voidaan tarjota kurssin loppuvaiheessa mm. erilaisille yhdistyksille, järjestöille tai matkanjärjestäjille joko pidemmiksi matkoiksi tai ekskursiomatkoiksi.

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden asiantuntemusta ja aktiivisuutta monipuolisina tiedon tuottajina ja välittäjinä sekä avata yhteistyötä elinkeinoelämän suuntaan ja herättää kiinnostusta myös omaan yrittäjyyteen. Opetuksessa korostuu toiminnallinen oppiminen: aktiivinen tiedon etsiminen ja prosessoiminen, ryhmätehtävien tekeminen ja esittäminen sekä alustuksiin ja esitelmiin pohjautuvat analyysit ja keskustelut.

Opetusmuoto

Verkkokurssi / toivottaessa kurssi voidaan järjestää osittain myös kontaktiopetuksena. Kurssiin liittyy itsenäisesti laadittava kirjallinen ennakkotehtävä sekä kaksi pienryhmätehtävää.

Kurssin kohderyhmä

Kurssille voivat osallistua historian, arkeologian, kulttuuriperinnön ja kulttuurimatkailun opiskelijat sekä kulttuurin tuottamiseen ja kulttuurimatkailuun orientoituneen liiketalouden opiskelijat. Kurssi on tarkoitettu aine- ja syventävän vaiheen opiskelijoille. Kurssi voidaan liittää myös osaksi työelämäharjoittelua, jolloin kurssiin liittyy kulttuurimatkan käytännön toteuttaminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti Liisa Seppänen

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus/Turun yliopisto


Takaisin