Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kirjallisuuden lajit

Mitä antia lajiteoriasta voisi olla tekstien tulkinnalle? Miten genrekonventiot vaikuttavat lukemiseen ja ymmärtämiseen, muillakin kuin kirjallisuudentutkijoilla? Onko tekstien luokittelulla jotain väliä vielä 2010-luvulla? Olisiko kirjallisuuden lajit syytä ymmärtää samanlaisten tekstien luokkina, kirjoittajan ja lukijan välisenä sopimuksena vai löyhemmin perheyhtäläisyyksinä? Miten yhteiskunnalliset seikat (kuten kirjoittajan tai kohdeyleisön sukupuoli) vaikuttavat lajien määrittelyyn ja vastaanottoon?
Kurssillamme käsitellään tällaisia yleisiä lajiteoreettisia kysymyksiä, mutta myös tarkempien historiallisten lajien ja yksittäisten kaunokirjallisten tekstien tarjoamia haasteita. Kurssin mittaan käsitellään myös lajien tunnistamista ja hierarkiaa eurooppalaisessa kirjallisuushistoriassa, erityisesti romaanikirjallisuuden kohdalla. Lopuksi tutustutaan artikkeleiden ja ryhmäkeskustelujen kautta muutamaan nykykirjallisuudessa suosittuun genreen, populaarilajeja unohtamatta.

Opetusmuoto

Verkkokurssiosuudella (3 op) luetaan kurssialueen esittelytekstien ohella valikoituja tutkimusartikkeleita, joista osa on englanninkielisiä. Näiden käsittelyyn osallistuminen vaatii kurssin aikatauluihin sitoutumista. Kurssilla edetään viikon ja kahden viikon periodeissa. Kokonaisuutena kurssityöskentely kestää yhdeksän viikkoa.
Kurssin päätteeksi opiskelijat kirjoittavat loppuesseen (2 op), jossa he soveltavat lajiteoreettista osaamistaan yhden, itse valitsemansa teoksen lähilukuun. 5 op:n suoritus edellyttää siis molempien osien tekemistä.

Kurssin kohderyhmä

Kirjallisuuden aineopiskelijat

Kurssin suunnitteluryhmä

Joonas Säntti

Opetuksen tuottaja

Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden oppiaine


Takaisin