Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Hiljainen kännykkäkansa tuhansien järvien maassa – Suomi-kuvan historiaa autonomian ajalta nykypäivään (5op)

Sisu, sauna ja Sibelius – Nokia, äitiyspakkaus ja luksusristeilijät. Julkista mielikuvaa Suomesta on rakennettu jo ennen kuin koko valtiota oli edes olemassa, vähintäänkin Pariisin maailmannäyttelystä 1900 lähtien. Suomi-kuvan rakentamisen ja levittämisen taustalla on läpi kuluneen vuosisadan ollut niin poliittisia, kulttuurisia kuin taloudellisiakin tarkoitusperiä.
Kurssilla tarkastellaan Suomi-kuvan historiaa, kuvan rakentamista ja sen esittämistä kotimaassa ja ulkomailla. Tarkastelun kohteena ovat niin Suomen maakuvaa luoneet ja vahvistaneet toimijat kuin kuvan sisältökin. Samalla tarkastellaan yleisellä tasolla maakuvan käsitettä Suomen kansallisesta ja kansainvälisestä historiasta poimittujen esimerkkien avulla.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, laajuus 5 op.

Kurssin kohderyhmä

: Suomi-kuvan historiasta kiinnostuneet

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin suunnitteluryhmä: VTT Olli Kleemola, VTM Virpi Kivioja, VTM Laura Ipatti
Kurssin rakentaminen ja suunnittelun koordinointi: Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Poliittinen historia Turun yliopisto, Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin