Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Tulkintojen lähteillä. Harjoituskurssi historiantutkimuksen uusista lähestymistavoista

Tulkintojen lähteillä on nimensä mukaisesti kurssi, jolla harjoitellaan tulkintojen tekemistä menneisyydestä alkuperäislähteiden avulla. Tavoitteena on soveltaa historiantutkimuksen uusia lähestymistapoja empiiriseen aineistoon ja tutustua historiantutkimuksessa viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin muutoksiin. Painopiste on opiskelijan omassa tulkintatyössä.

Kurssin sisältö ja eteneminen

Kurssi alkaa yhteisellä perehtymisellä uusien historioiden käsitteeseen ja historian "suurten kertomusten" muuttumiseen "pieniksi kertomuksiksi". Työskentely ensimmäisessä osiossa muodostuu kurssilukemistoon perehtymisestä ja verkkokeskustelusta.

Kurssin toisessa osiossa jakaannutaan pienryhmiin, joissa analysoidaan konkreettisia lähdeaineistoja. Lähdeanalyysin aineisto koostuu 1900-luvun alun suomalaisten kirjoittajien matkakuvauksista. Pienryhmät tulkitsevat samaa aineistoa, mutta eri näkökulmista, syventyen samalla valitsemansa näkökulman keskeisiin käsitteisiin ja metodeihin. Pienryhmien näkökulmina ovat toiseus, sukupuoli sekä aistien ja tunteiden historia. Opiskelijoiden itsenäisesti tekemistä lähdeanalyyseistä ryhmät työstävät ryhmän yhteisen synteesin. Tehtävä yhdistää teorian ja empirian: tarkoituksena on osoittaa konkreettisesti, miten samoja lähteitä lukemalla voidaan saada monia erilaisia tulkintoja.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on aineopintotasoinen ja sopii kaikille historiantutkimuksen uusien lähestymistapojen soveltamisesta ja lähteiden tulkitsemisen taidosta kiinnostuneille. Kurssi tarjoaa perusvalmiuksia myös itsenäiseen tutkielma-työskentelyyn, esimerkiksi graduun.

Kurssin suunnitteluryhmä

FM Ilana Aalto (Turun avoin yliopisto)
FM Sirkku Anttonen (Turun yliopisto, kulttuurihistoria)
FL Kaisa Vehkalahti (Turun yliopisto, kulttuurihistoria)


Takaisin