Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Hyvä ja paha, tuttu ja vieras – Venäjä-kuvat länsimaissa 1500-luvulta 2000-luvulle

Nykyisessä suomalaisessa ja länsimaisessa keskustelussa Venäjä näyttäytyy usein arvoiltaan erilaisena ja uhkaavana ”toisena”. Venäjän koettu ”toiseus” ja Venäjän-pelko, russofobia ja ryssäviha, eivät ole kuitenkaan millään tapaa uusia ilmiöitä eikä edes suomalainen erikoisuus. Tarinoita Venäjän poikkeavuudesta ja vieraudesta on Euroopassa liikkunut jo uuden ajan alussa. Silti Euroopan ja Venäjän suhteiden historiaa ei pidä ymmärtää ainoastaan keskinäisen kyräilyn värittäminä: länsimaissa on ajoittain vallinnut myös todellisen Venäjä-innostuksen, russofilian, kausia.

Kurssilla tarkastellaan länsimaissa ja erityisesti Suomessa vallinneita mielikuvia Venäjästä eri aikakausina sekä näiden mielikuvien muutosta ja kehitystä. Kurssilla opiskelijat tutustuvat myös toiseuden sekä viholliskuvan käsitteisiin ja pääsevät soveltamaan niitä erilaisten aikalais- ja nykyaikaisten lähteiden tulkinnassa.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, joka koostuu kirjallisista ja keskustelutehtävistä.

Kurssin kohderyhmä

Venäjän ja lännen suhteista kiinnostuneet sekä viholliskuvan ja toiseuden teoriasta kiinnostuneet. Aineopinnot.

Kurssin suunnitteluryhmä

VTM Olli Kleemola, VTM Virpi Kivioja. Kurssin rakentaminen ja suunnittelun koordinointi: Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto


Takaisin