Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Samuraiden kunniakoodin vuosisatainen tie

Kurssilla perehdytään bushidon eli samuraisoturien kunniakoodin sotilaskulttuurisiin ja -poliittisiin vaikutuksiin ja ilmentymismuotoihin vuodesta 1600 aina 1950-luvulle asti. Bushido muodosti Edo-kauden alusta Tyynenmeren sodan jälkinäytökseen asti hyvin merkittävän yhteiskuntapoliittisen retorisen resurssin, jota hyödynsivät niin suoranaisiksi kansallissankareiksi kohotetut henkilöt kuin sotarikollisina tuomitutkin. Käsiteltäviä teemoja ja aihepiirejä ovat:
* idealisoidun bushidon syntyminen Edo-kaudella
* samuraiden yhteiskunnallisen aseman muutokset rauhankaudella
* 47 roninin (isännättömän samurain) tapaus
* soturiluokan identiteettikriisit
* Meiji-restauraatio ja keisarikeskeinen järjestelmä
* ”korruptoituneen” bushidon käyttäminen militarismin perusteluna
* soturieetos Tyynenmeren sodan ratkaisutaisteluissa

Kurssimateriaalina käytetään aihepiiriä monipuolisesti valottavaa aikalaiskirjallisuutta, muita kirjallisia alkuperäislähteitä, kuten otteita päiväkirjoista ja kirjeistä, sekä piirroksia ja maalauksia. Kurssimateriaali on suomeksi käännettyä, ja tehtäviin vastaaminen tapahtuu suomeksi.

Opetusmuoto

Verkkokurssi. Kurssin perussuoritus 3 op muodostuu verkkokurssiosuudesta, joka vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun ja yhdessä suoritettaviin verkkokeskustelutehtäviin sekä itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin opintotehtäviin. Keskustelualueilla kurssilaisilta oletetaan aktiivista osallistumista eli kolmea keskusteluviestiä. Verkkokurssisuoritusta voi halutessaan täydentää 2 op:n laajuisella vapaaehtoisella kirjaesittelyllä/arviolla, jonka palauttamisen määräajasta sovitaan esseen kirjoittajien kanssa kurssin aikana erikseen.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FM Taneli Hiltunen

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto


Takaisin