Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Suomalaisen teknologian ja teollisuuden historia itsenäisyyden ajalla

Kurssi antaa johdatuksen Suomen historiaan viimeisten sadan vuoden aikana teknologian historian näkökulmasta. Opiskelijat tutustuvat Suomen teollisuudenalojen tekniseen kehitykseen sekä teknisen koulutuksen ja osaamisen kotimaiseen historiaan, Suomen hahmottumiseen teknologisten infrastruktuurien kokonaisuutena ja maan kytkeytymiseen osaksi kansainvälistä teollisuuden ja teknologian verkostoa. Lisäksi tarkastellaan teknologian ja teollisuuden aiheuttamia muutoksia suomalaisten työssä, arjessa ja ympäristössä. Aiheeseen tutustutaan sekä tutkimuskirjallisuuden että alkuperäislähteiden kautta.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, jonka pääasialliset aineistot ovat luettavissa verkossa. Kurssi muodostuu vuoroviikoin tapahtuvista keskusteluista ja kirjoitustehtävistä. Opiskelijoilta vaaditaan kolme kommenttia jokaiseen keskusteluun. Kirjoitustehtävistä muodostuu yhteensä noin 10 liuskaa tekstiä. Kurssin suorittamisesta opiskelija saa 5 opintopistettä.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Tiina Männistö-Funk

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin