Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Britti-imperialismi Afrikassa viktoriaanisella kaudella

Kurssilla perehdytään britti-imperialismin erityispiirteisiin kuningatar Viktorian hallituskauden loppupuolella sodankäynnin ja sen kulttuuristen representaatioiden näkökulmasta. Maantieteellisenä fokuksena on Saharan eteläpuolinen Afrikka, ja esimerkkitapauksena tutustutaan vuonna 1879 käytyyn zulusotaan. Sen alkuvaiheessa brittijoukot kärsivät useita kotimaassa tyrmistystä herättäneitä tappioita, kunnes vastarinta murskattiin toisella, laajemmalla invaasiolla, mikä tiesi itsenäisen zulujen kuningaskunnan loppua. Kurssin aikana käsiteltäviä teemoja ja aiheita ovat:
* Britti-imperialismi ja kolonialismi
* Taloudellis-sotilaallisen ekspansion ristiriidat
* Isandlwanan, Rorke’s Driftin ja Ulundin taistelut
* Viktoriaaniset käsitykset sotasankaruudesta
* Sotajournalismi ja -propaganda
* Zulusodan representaatiot runoudessa, taidemaalauksissa ja piirroksissa
Kurssilla käytettävää monipuolista alkuperäisaineistoa ovat mm. otteet sotilasraporteista, kirjeistä ja päiväkirjoista (niin upseerien kuin rivisotilaidenkin), aikakauden sanomalehdistä ja kirjallisuudesta, Viktorian-ristillä palkittujen sotilaiden kertomukset, runot (naisrunoilijatkin ovat edustettuina!), öljyvärimaalaukset ja piirrokset. Niiden ja uudemman tieteellisen tutkimuksen kautta opiskelijoille muodostuu käsitys viktoriaanien imperialistisesta eetoksesta (myös sen kritisoimisesta), aikalaisten zulusotureihin liittämistä – osittain yllättävistäkin – piirteistä ja armeijan roolista 1800-luvun loppupuolen brittiyhteiskunnassa. Kurssin aineisto on englanninkielistä mutta vastaaminen tapahtuu suomeksi.

Opetusmuoto

Verkkokurssi. Kurssin perussuoritus 3 op muodostuu verkkokurssiosuudesta, joka vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun ja yhdessä suoritettaviin verkkokeskustelutehtäviin sekä itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin opintotehtäviin. Keskustelualueilla kurssilaisilta oletetaan aktiivista osallistumista eli kolmea keskusteluviestiä. Verkkokurssisuoritusta voi halutessaan täydentää 2 op:n laajuisella vapaaehtoisella esseellä, jonka palauttamisen määräajasta sovitaan esseen kirjoittajien kanssa kurssin aikana erikseen.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FM Taneli Hiltunen

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto


Takaisin