Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Eläinten historiaa 5 op

Ihmiset ja eläimet ovat eläneet maapallolla rinnakkain vuosituhansien ajan. Eläimet ovat tarjonneet ihmisille paitsi ruokaa ja materiaaleja, myös työvoimaa, seuraa ja virkistystä, symboleita ja ajattelun apuvälineitä. Kaikkina aikoina hyvinkin erilaisia suhtautumistapoja on voinut vallita rinnakkain yhden ja saman kulttuurin sisällä. Kurssilla perehdytään sekä yksittäisten eläinten historiaan että uskomuksissa, tavoissa, mielikuvissa ja asenteissa tapahtuneisiin muutoksiin esihistorialliselta ajalta meidän päiviimme.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin sisältö ja opetus: FT Hannele Klemettilä
Kurssin Moodle-alusta: Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto


Takaisin