Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Eurooppalaisen omaelämäkerrallisuuden jäljillä

Kurssilla hahmotetaan omaelämäkerrallisuuden lajihistoriaa tutustumalla eurooppalaisen omaelämäkerran klassikkoteoksiin ja niihin liittyvään laji- ja kulttuurihistorialliseen keskusteluun. Historian valossa omaelämäkerrallinen kirjallisuus osoittautuu paljon monimuotoisemmaksi lajiksi kuin nykykeskustelun perusteella voisi ajatella. Myöhäismoderni autofiktiivinen kirjallisuus tai omakohtainen life writing -kulttuuri eivät ole irrallisia ilmiöitä, vaan muotoutuneet pitkällisessä prosessissa. Omaelämäkerrallinen perintö tarjoutuu kurssilla välineeksi ymmärtää tämänhetkisiä itsejämme ja myöhäismodernia eurooppalaista itsen ilmaisemisen kulttuuria.

Kurssin rakenne seuraa kronologisesti omaelämäkerrallisuuden lajihistoriaa myöhäisantiikista myöhäismoderneihin klassikkoteksteihin.

Opetusmuoto

Verkkokurssi koostuu 9 verkko-opetussessiosta. Opiskelija kirjoittaa yhdestä klassikkoteoksesta lukupäiväkirjan (1–2 liuskaa) ja toisesta klassikkoteoksesta hän kirjoittaa esseen (5 liuskaa).

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT, Päivi Kosonen, yleisen kirjallisuustieteen dosentti (Helsingin yliopisto)

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin