Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Globaalihistorian kurssi

Globaalihistorian kurssilla opiskelija oppii tuntemaan mitä globalisaatiolla tarkoitetaan, huomioi ilmiöön liittyvät eettiset, taloudelliset ja poliittiset ongelmat sekä havaitsee globalisaatiokehityksen historiallisuuden, vaikutusyhteydet, ulottuvuudet ja osaa löytää globalisaatioprosessin merkityksellisiä kausia "länsimaiden" ulkopuolisiltakin alueilta. Globalisaatiokehitystä tarkastellaan kriittisen analyyttisesti sekä globalisaation puoltajien että vastustajien näkökulmasta.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Historian perustutkinto-opiskelijat

Opetuksen tuottaja

Virtuaaliyliopiston historian opetushanke


Takaisin