Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Liikenteen kulttuurihistoriaa

Liikenteen kulttuurihistoriaa (5op)
Kurssilla tarkastellaan liikennettä kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Aikarajaus on 1800-luvun lopulta nykyhetkeen. Kurssin aineistona on sekä kotimaisia että englanninkielisiä tieteellisiä artikkeleita.

Kurssin yhteisissä verkkokeskusteluissa, lähdeanalyysitehtävässä ja itsenäisesti suoritettavissa kirjallisissa opintotehtävissä pohditaan seuraavanlaisia kysymyksiä:
Liikennekulttuuri on käsite, joka on toistuvasti esillä nykyhetken julkisessa keskustelussa. Mitä käsitteellä liikennekulttuuri tarkoitetaan?

Miten eri liikennevälineet ovat vaikuttaneet ihmisten arkeen ja liikkumiseen Euroopassa?

Millaisia tunteita ja aistimellista kokemista liikenteeseen on liitetty?

Miten sukupuoli ja liikenne ovat kytkeytyneet toisiinsa?

Opetusmuoto

Verkkokurssi, jonka kesto on 7 kalenteriviikkoa

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Teija Försti

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin