Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Valokuvat kulttuurin kuvastimena

Kurssilla perehdytään yksityisen valokuvauksen muuttuneisiin käytäntöihin ja kuvaustoiminnan muuttuneisiin kulttuurisiin merkitykseen aina valokuvauksen syntyhetkistä nykypäivään. Opiskelijat tutustuvat monimuotoisten tehtävien ja tapausanalyysien kautta valokuvan kulttuurisiin merkityksiin länsimaissa. Kurssin jälkeen opiskelijat omaavat valmiuden käyttää kuva-aineistoja omien tutkimuksiensa lähteinä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Tiina Männistö-Funk, Olli Kleemola, Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin