Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Rasismin historia

Kurssin tavoitteena on tarjota välineitä tarkastella kriittisesti "rodun" ja rasismin historioita. Opiskelija oppii hahmottamaan rasismin ja rodullistamisen ilmiön laajuutta moniulotteisesti sekä tunnistamaan rasismin ja rodullistamisen historioiden ilmentymiä nykyajassa. Kurssilla käsitellään "rodun" ja rasismin historiaa sekä kansainvälisiä keskusteluja että suomalaista yhteiskuntaa tarkastellen. Rasismin historiaa lähestytään seuraavien teemojen kautta: rasismin käsitteen määrittely; tieteellisen rotuajattelun historia; rasismin ja nationalismin ja suhde; kolonialismin ja rasismin historia sekä kolonialismin jäljet nyky-yhteiskunnassa; siirtolaisuusvastaisuus ja "uusi rasismi" 1900-luvun lopun ja 2000-luvun Euroopassa ja rasismin vastustamisen historia.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu perus- ja aineopintoihin

Kurssin suunnitteluryhmä

Aleksi Huhta ja Minna Seikkula

Opetuksen tuottaja

Turun yliopiston monikulttuurisuusopinnot ja Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin