Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Imperiumi sodassa; ylikansallisen sodan kokemus ja kulttuuri keisarivallan ajan Venäjällä.

Kurssilla perehdytään keisarillisen Venäjän sotahistoriaan 1800-luvun aikana, nationalismin ja imperialismin aikakautena. Pääpaino on sodan kulttuuri- ja kokemushistorian tutkimuksessa. Nimenomaan 1800-luvun sodilla oli keskeinen aatehistoriallinen merkityksensä venäläisen kansallismielisyyden muovautumisessa, ja slavofilian ja panslavismin kaltaiset aatteet saivat pontta voittoisista sodista, mitkä vahvistivat näkemystä Venäjän historiallisesta tehtävästä kansojen vapauttajana ja kansainvälisen järjestyksen varjelijana. Sota saattoi toisaalta Venäjän voimakkaaseen vuorovaikutukseen Euroopan valtioiden kanssa ja laski pohjan myös dekabristikapinan kaltaisille protesteille perustuslaillisen hallinnon puolesta. Samasta sodan kulttuurista syntyi myös tolstoilainen pasifismi.
Euraasian manteretta hallinneen monikansallisen imperiumin sodat olivat vääjäämättä ylikulttuurisia konflikteja, joissa kulttuurinen vuorovaikutus liittolais- ja viholliskansojen kanssa oli ennennäkemättömän laajaa. Myös Venäjän valtapiiriin joutuneille kansoille 1800-luku oli nationalismin aikakausi. Tähän painoi oman leimansa myös vuosisadan ripeä tekninen edistys. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijoille kattava käsitys Venäjän modernin historian kenties keskeisimmästä satavuotisjaksosta, aikana jolloin Venäjästä tuli se suurvalta, joka se nykyäänkin on.

Opetusmuoto

Kolmen opintopisteen perussuoritus toteutetaan verkkokurssiosuutena, jossa painopiste on etukäteen annettavan kirjallisen aineiston pohjalta tapahtuvissa verkkokeskustelutehtävissä. Suoritusta voi täydentää kahden opintopisteen esseellä, suositeltavan tai itse valittavan tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Venäjän kielen taito ei ole välttämätöntä.

Kurssin kohderyhmä

Venäjän ja Itä-Euroopan historiasta kiinnostuneet sekä yleisestä sotahistoriasta sekä aatehistoriasta kiinnostuneet opiskelijat. Aineopinnot ja syventävät opinnot.

Kurssin suunnitteluryhmä

Jussi Jalonen, FT.

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Tampereen yliopisto


Takaisin