Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kaupungit ja globalisaatio 1800- ja 1900-luvuilla

Tällä hetkellä, ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa, enemmistö maailman väestöstä asuu kaupungeissa, ja todella suurten kaupunkien, megapolien, määrä kasvaa koko ajan. Kaupungistuminen on osa globalisaatiota. Tämä kaupunkien ja globalisaation kohtalonyhteys historiallisena ilmiönä on kurssin keskiössä. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat laajaan aihepiiriin liittyviin keskeisiin kysymyksenasetteluihin. Kurssitekstien lisäksi kurssilla luetaan kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita. Kurssilla käsiteltäviä teemoja ovat muuan muassa: urbanisaatio ja sitä edistäneet paikalliset ja transnationaaliset tekijät; kaupunkien kasvusta aiheutuneet haasteet ja niiden ratkaisut; urbaani siirtolaisuus ja turismi; urbanisaation ja globalisaation tilalliset ilmentymät; kaupunkien globaalit hierarkiat; sekä kaupungit suurtapahtumien ja globaalin muistin areenoina.

Opetusmuoto

Verkkokurssin (3op) suoritukseen kuuluvat kurssimateriaaliin perehtyminen, materiaalin pohjalta kurssin kuluessa kirjoitettavat miniesseet sekä yhteiset verkkokeskustelutehtävät. Verkkokurssin suorittaminen vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun. Suoritusta on mahdollista täydentää ylimääräisellä esseellä (2op), jonka aiheesta ja palauttamisen määräajasta sovitaan kurssin opettajan kanssa.

Kurssin kohderyhmä

Aineopintoja suorittavat

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Tanja Vahtikari

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Tampereen yliopisto


Takaisin