Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kuva ja propaganda

Kurssilla perehdytään sotien valokuvaamiseen ja kuvien propagandistiseen käyttöön aina 1930-luvulta nykypäivään. Opiskelijat tutustuvat monimuotoisten tehtävien ja tapausanalyysien kautta niin kansallista identiteettiä rakentaneisiin kuviin kuin kriisiajan kuvallisen viestinnän ja propagandan erityispiirteisiinkin. Kurssin jälkeen opiskelijat kykenevät tulkitsemaan yhä visuaalisemmaksi muuttuvaa mediamaisemaa sekä ymmärtävät, miksi eri aikojen kriiseistä otetut kuvat ovat sellaisia kuin ovat.

Opetusmuoto

Kurssin perussuoritus 4op muodostuu verkkokurssisosuudesta, joka vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun ja yhdessä suoritettaviin verkkokeskustelutehtäviin sekä itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin opintotehtäviin. Verkkokurssisuoritusta voi vielä täydentää 1op laajuisella vapaaehtoisella esseellä, ja sen palauttamisen määräajasta sovitaan esseen kirjoittajien kanssa kurssin aikana erikseen.

Kurssin kohderyhmä

Kriisiajan viestinnästä, sotapropagandasta ja valokuvauksen ja valokuvien historiasta kiinnostuneet. Aineopinnot ja syventävät opinnot.

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin suunnitteluryhmä: Olli Kleemola, Aake Kinnunen
Kurssin rakentaminen ja suunnittelun koordinointi: Tapio Onnela

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/TY poliittinen historia


Takaisin