Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Vasemmisto vastakulttuurina: Maailmanhistoria vasemmistolaisesta näkökulmasta

Opiskelijat tutustuvat vaihtoehtoiseen, vastakulttuuriksi miellettyyn näkemykseen maailmanhistoriasta. Kurssin päättyessä opiskelijat ymmärtävät, miten historiantutkimusta on käytetty ideologian edistämiseksi. Samalla opiskelijat perehtyvät historiallisten tulkintojen vertailuun, kriittiseen analyysiin ja omien tulkintojensa perusteluun.

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja:

* Vallankumous

* Työ

* Utopia

* Urheilukulttuuri

* Uskonto

Näitä teemoja tarkastellaan pääasiassa Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kirjoitusten perusteella, mutta myös muiden, esimerkiksi 1900-luvulla vaikuttaneiden sosialististen ja kommunististen teoreetikkojen ja historiantutkijoiden teosten avulla. Alkuperäisaineistona kurssilla hyödynnetään esimerkiksi utopiasosialistien mielikuvituksellisia visioita, elokuvaa ja kotimaisten sosialistien kirjoituksia. Ajallisesti kurssilla liikutaan kivikaudesta nykypäivään ja jopa tulevaisuuteen. Kannattaa huomioida, että iso osa kurssin lukemistosta on englanniksi. Kaikki vastaaminen tapahtuu kuitenkin suomeksi.

Opetusmuoto

Opetusmuoto: Verkkokurssi, jonka aineistot ovat luettavissa/katsottavissa verkossa. Kurssi on viisi viikkoa pitkä ja se koostuu vuoroviikon tapahtuvista verkkokeskusteluista ja esseetehtävistä. Kurssilaiset tulevat kirjoittamaan kurssin aikana yhteensä 8-10 sivua esseevastauksia riippuen siitä, haluavatko he kurssista neljä vai viisi opintopistettä. Myös enemmän voi kirjoittaa, mutta viisi opintopistettä on maksimi. Keskustelualueilla kurssilaisilta oletetaan aktiivista osallistumista eli kolmea keskusteluviestiä.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Lauri Keskinen, kulttuurihistoria, Turun yliopisto

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto HKT-laitos/Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin