Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Autoilun kulttuurihistoriaa 1900-luvun alun Suomessa

Kurssin keskiössä on autoilu 1900-luvun alun Suomessa, mutta osana kansainvälistä kehitystä. Kurssin lukumateriaalina on kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita. Kurssin lähtökohdat ovat teknologian sosiaalisen rakentumisen traditiossa, jossa teknologia ymmärretään osana yhteiskuntaa ja kulttuuria. Tavoitteena on tehdä ymmärrettäväksi, miten auto uutena teknisenä innovaationa otettiin vastaan, millaista vastustusta ja hyväksyntää sen vastaanottoprosessiin ja kotoutumiseen osaksi liikennejärjestelmää ja kulttuuria liittyi.

Kurssin teemoja ovat:
• Auton vastaanotto ja kotoutuminen
• Autoilu tunteiden ja aistien historian näkökulmasta
• Autoilun sukupuolittuminen
• Auto materiaalisen kulttuurin tutkimuskohteena

Opetusmuoto

Kurssin perussuoritus (3op) muodostuu verkkokurssiosuudesta, joka vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun. Kurssin tehtävät muodostuvat lukumateriaalin pohjalta suoritettavista yhteisistä verkkokeskustelutehtävistä ja itsenäisesti suoritettavista lyhyistä, kirjallisista opintotehtävistä. Kurssin tehtävissä opiskelijat hyödyntävät myös digitaalisia lähdeaineistoja. Verkkokurssisuoritusta on mahdollista täydentää 2op laajuisella vapaaehtoisella esseellä, jonka palauttamisen määräajasta kurssin opettaja ilmoittaa kurssin aikana.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Teija Försti, Turun yliopisto, Kulttuurihistoria

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto, Kulttuurihistoria; Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin