Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Länsimaisen urheilun kulttuurihistoria

Länsimaisen urheilun kulttuurihistoria 4-5 op

Kurssilla käsitellään urheilun pitkää kulttuurihistoriaa antiikin ajoilta nykypäivään. Aihetta käsitellään niin teemojen kuin aikakausienkin mukaan tavalla, joka tarjoaa opiskelijalle kokonaiskuvan länsimaisen urheiluperinteen synnystä, "suuresta kertomuksesta", sivupoluista ja kriiseistä.

Kurssi koostuu seuraavista osioista, joista kukin kestää viikon:
• Leikkiä, kilpailua ja ennätyksiä
• Urheilu ja uskonto
• Nauru raikui – oliko kyseessä silti urheilu?
• Voimistelu ja kansalaisten kasvattaminen
• Postmoderni urheilu – Miltä näyttää urheilu tulevaisuudessa

Kurssi tutustuttaa opiskelijat siihen laajan lähteiden kirjoon, jonka kautta urheilua ja siihen liittyviä ilmiöitä voidaan tarkastella. Samalla tutuksi tulevat urheiluhistorian klassikkoteokset ja alan uudemmat tulokkaat. Lähteinä kurssilla käytetään runsaasti kuvamateriaalia ja alkuperäisaineistoa. Kannattaa huomioida, että suurin osa lähteistä on englanniksi. Maantieteellisesti kurssin painopiste on Välimeren rannoilla, Manner-Euroopassa ja Brittein-saarilla. Urheilun kotimaisista ja poliittisista ilmiöistä kiinnostuneelle suosittelen toista kurssiani, Urheilun historia Suomessa.

Opetusmuoto

Opetusmuoto: Verkkokurssi, jonka pääasialliset aineistot ovat luettavissa verkossa. Kurssi muodostuu vuoroviikoin tapahtuvista keskusteluista ja kirjoitustehtävistä. Kurssi kestää viisi viikkoa. Opiskelijoilta vaaditaan kolme kommenttia jokaiseen keskusteluun. Kirjoitustehtävistä muodostuu yhteensä 8-10 liuskaa tekstiä riippuen siitä, minkä laajuisena opiskelija haluaa kurssin suorittaa. Kurssin suorittamisesta opiskelija saa 4-5 opintopistettä.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Lauri Keskinen, kulttuurihistoria, Turun yliopisto

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto HKT-laitos/Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin