Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Suomi, suurvallat ja kylmän sodan maailmantalous

Kylmä sota oli perusasetelmaltaan kahden suurvallan ja samalla kahden täysin erityyppisen yhteiskuntajärjestelmän taistelua maailmanherruudesta. Toisella puolella oli Yhdysvallat, kapitalistinen markkinatalous ja läntinen demokratiakäsitys porvarillisine kansalaisvapauksineen, toisella puolella kommunistisen puolueen yksinvaltaisesti hallitsema Neuvostoliitto ja itäblokki, joiden taloutta johdettiin keskitettynä suunnitelma- tai komentotaloutena.

Kurssi käsittelee Suomen asemaa kylmän sodan geopolitiikassa ja sen heijastumia talouselämän suuntalinjoihin. Olennaisessa asemassa on Suomen valtiollisen johdon ja suomalaisten suuryritysten toimintamahdollisuuksien ja liikkumavaran kartoittaminen toisaalta Neuvostoliiton ja toisaalta Yhdysvaltain liittokuntien määrittämässä maailmassa, eurooppalaista kontekstia unohtamatta.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Ainopinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Professori Niklas Jensen-Eriksen
Elina Kuorelahti

Opetuksen tuottaja

Helsingin yliopisto

Kurssin esittelysivu

https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?html=1&Tunniste=406052&AlkPvm=11032013&Kieli=1


Takaisin