Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kyläpelistä viihdetuotteeksi. Jalkapalloilun historian muutoslinjoja

Kurssin tarkoituksena on perehtyä jalkapalloilun reilusti yli 150-vuotiseen historiaan. Opiskelijat tutustuvat lajin varhaisvaiheisiin ja muotoutumiseen nykyisen kaltaiseksi peliksi sekä ammattilaistumiseen. Kurssilla käsitellään myös jalkapalloilun ja amatööriyteen pitäytyneen olympialiikkeen vaikeaa suhdetta, joka johti lopulta jalkapallon omien arvokisojen eli MM-turnauksen aloittamiseen 1930. Toisen maailmansodan jälkeen jalkapalloilu kasvoi vähitellen globaaliksi lajiksi, maanosaliitot syntyivät ja kilpailutoiminta monipuolistui. Merkittävä askel lajin kansainvälistymisessä oli Englannissa 1966 pelattu MM-lopputurnaus, sillä se televisioitiin lähes 100 maahan. Seuraavalla vuosikymmenellä sponsorointi tuli vahvasti mukaan kuvioihin Coca Cola -yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen myötä.
Opiskelijat perehtyvät myös jalkapalloilun nykypäivään asti ulottuviin, mutta jo 1990-luvulla käynnistyneisiin muutoksiin. Pelin sääntöjä muutettiin tuolloin radikaalisti tarkoituksena tehdä pelistä nopeampaa ja maalirikkaampaa. Toisaalta niin sanottujen taivaskanavien tulo vuosikymmen lopulta lähtien moninkertaisti tv-tulot ja edisti huippujalkapalloilun viihteellistymistä. Kolmas iso muutos käynnistyi niin sanotun Bosman-tapauksen seurauksena, kun pelaajavirrat maasta toiseen kasvoivat moninkertaiseksi ja hävittävät vähitellen puhtaasti oman maan pelaajilla pelattavat kansalliset sarjat. Uudella vuosituhannella huippujalkapalloa koskevan keskustelun valokeilaan ovat nousseet esimerkiksi teknologian käyttö, arvokisojen myöntämiseen liittyneet epäselvyydet sekä isojen turnausten jättiläismäiset kustannukset ja niiden kattaminen. Näihinkin asioihin on paneutua kurssin tehtävissä ja keskusteluissa, mutta fokuksessa voivat olla myös paikallisen tai alueellisen jalkapalloilun muutokset.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, 3-5 op suoritustavasta ja vapaaehtoisista kirjoitelmista riippuen.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti, yliopistonlehtori Arto Nevala

Opetuksen tuottaja

Itä-Suomen yliopisto, Historia- ja maantieteiden laitos


Takaisin