Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Näyttelynrakentamiskurssi

Kurssin tavoitteet: Saada taitoa ja rohkeutta tarttua eteen tuleviin näyttelytehtäviin sekä käyttää luovuutta ja ideointikykyä niiden toteuttamisessa. Museoille ja muille kulttuurilaitoksille ominaisten kommunikointikeinojen perusteiden osaaminen. Kykyä ja halua hahmottaa kohderyhmien monenlaisuus ja ottaa se huomioon, kun kommunikaatiota suunnitellaan ja toteutetaan.

Kurssin sisältö: Tutustuminen näyttelyyn kommunikointimuotona ja -välineenä. Näyttelysuunnittelun konkreettisia perusteita. Harjoitustyö liittyy Kerrottu ja koettu Turku -hankkeeseen. Harjoitustyönä pienimuotoisen näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen sekä siihen liittyvän oheistoiminnan kuten muistelutapahtumien ja -kävelyiden suunnittelu ryhmätyönä.

Opetusmuoto

Opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustehtävä, johon osallistuminen pakollista. Kirjallinen näyttelysuunnitelma sisältöineen.

Oppimateriaalit:

New museum theory and practice: an introduction (ed. by Janet Marstine)
Nye udstillinger i nye rammer: Moesgårdkonference 2007 (red. Allan Berg Nielsen)
Tuomainen, Pilvi: Kulttuurihistoriallisessa museossa: kertomus erään näyttelyn suunnittelusta ja toteutuksesta (2008)
Turpeinen, Outi: Merkityksellinen museoesine: kriittinen visuaalisuus kulttuurihistoriallisen museon näyttelysuunnittelussa (2005)
Schwarz, Ulrich - Frey, Claudia – Bertron, Aurelia: Designing exhibitions. A Compendium for Architects, Designers and Museum Professionals (2005, 2006)
**

harjoitustehtävien teemat:
- Tyttöjen Turku (paikka esim. kirjasto, lasten kirjojen osasto / lelukauppa / jokin koulu tms.)
- Päivänvaloa Heidekenillä (paikkana Heideken)
- Akateemiset naiset (paikkana esim. yliopiston päärakennuksen näyttelypaikka, pääkirjasto tms.)
- Kädentaitajia Turussa (paikkana esim. kansalaisopisto, pääkirjasto, Martin kulttuuriolohuone tms.)
- Kaupungin ääni (paikkana esim. konserttitalon ikkuna, Sibelius-museo)
- Liikkuva Turku (paikkana esim. liikuntahalli (Kupittaa) / jokin koulu tms.)

Kurssin kohderyhmä

Turun yliopiston kansatiede & historian oppiaineet (opiskelijoita n. 20)

Kurssin suunnitteluryhmä

Johanna Lehto-Vahtera (Aboa Vetus & Ars Nova) Satu Reinikka (WAM)Sini Ojala

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto historian, kultuurin ja taiteidentutkimuksen laitos, kansatiede & historian oppiaineet


Takaisin