Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Brinkhallista kulttuurityöelämään 2012 (vain TY/kulttuurihistoria)

Kurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus hankkia käytännön työelämätaitoja ESR-rahoitteisen Brinkhallista kulttuurityöelämään -projektin puitteissa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön / Brinkhallin kartanon ja Turun AMK:n Taideakatemian kanssa.

Kurssi auttaa opiskelijoita hahmottamaan, miten he voivat hyödyntää kulttuurihistorian opintoja ja omaa erityisosaamistaan työelämässä. Kehittämällä Brinkhallin kartanon kulttuuripalveluja opiskelijat pääsevät parantamaan tiedollisia ja taidollisia työelämävalmiuksiaan. Kurssin suorittaneet saavat osallistumisestaan todistuksen.

Opetusmuoto

Kurssi koostuu asiantuntijaluennoista, pienryhmätyöskentelystä, etätyöskentelystä Moodle-verkkoympäristössä ja käytännön työharjoittelusta. Kulttuurihistorian opiskelijat tekevät tiiviisti yhteistyötä Turun AMK:n Taideakatemian opiskelijoiden kanssa kolmen eri teeman parissa, joita ovat:

1) Palveluiden kartoittaminen ja tuotteistaminen
2) Verkkosivujen suunnittelu
3) Museodraama

Jokaiselle teemalle on oma työryhmänsä ja ilmoittautumisen yhteydessä haetaan suoraan johonkin niistä. Työryhmissä työskentely tapahtuu projektityönä ja niiden aikana toteutetaan jokin mielekäs kokonaisuus. Esimerkiksi museodraaman ryhmä suunnittelee sekä toteuttaa draamaopastuksia Brinkhallin kartanoon ja verkkosivujen suunnittelun ryhmä laatii Brinhallin kartanolle verkkosivut. Työryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Projektien päätteeksi kirjoitetaan loppuraportti.


Ilmoita ilmoittautumislomakkeen kohdassa ”Perustelut” mihin työryhmään haet ensisijaisesti ja kerro lyhyesti miksi haluat mukaan kurssille.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on suunnattu ensisijaisesti Turun yliopiston kulttuurihistorian syventävien opintojen opiskelijoille, jotka suunnittelevat hakeutumista kulttuuri- ja taidealan tuotannollisiin, viestintä-, kasvatus- tai muihin vastaaviin tehtäviin.

Kurssin suunnitteluryhmä

Asko Nivala ja Juhana Saarelainen

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto, kulttuurihistoria; Turun AMK:n taideakatemia


Takaisin